No1game >> Reisen Ep.10

Japanese / English

Reisen Ep.10@/@AuthorF SNEEDLE

Attention!
Copyright(c) no1game.net 2011. All Rights Reserved.

About the game
This game is an escape game from No1game.net. This is the final episode of Reisen series.
Finaly, Jitter arrived at Zermatt, Switzerland where her grandma lives. Can Jitter smoothly see her grandma again? Enjoy the ending of the stroy!

Please play the previous one in advance of this episode.
Reisen Ep.1
Reisen Ep.2
Reisen Ep.3
Reisen Ep.4
Reisen Ep.5

Reisen Ep.6
Reisen Ep.7
Reisen Ep.8
Reisen Ep.9

How to play
All you have to do is just clicking.

When you talk to the characters, please click the ₯button to go on the next words.

About Item: Click an item in the box, and then click "+" button. To shut off About Item, click "-" button.

To use itemes: Click an item in the box, and then click where you want to use it.

Some items can be used for the others. How to use an item for another is as follows.
1)Click an item in the box.
2)Click "+" button.
3)Click another item in the box.
4)Click the About Item.