No1game >> Reisen Ep.8

Japanese / English

Reisen Ep.8@/@AuthorF SNEEDLE

Attention!
Copyright(c) no1game.net 2011. All Rights Reserved.

About the game
This game is an escape game from No1game.net. This is the 8th episode of Reisen series.
Jitter recovered her sight and got journey funds. She is now going over the Alps. On the way, she finds a building in the snowfield.
What kind of event will happen to Jitter in there?

Please play the previous one in advance of this episode.
Reisen Ep.1
Reisen Ep.2
Reisen Ep.3
Reisen Ep.4
Reisen Ep.5

Reisen Ep.6
Reisen Ep.7

How to play
All you have to do is just clicking.

When you talk to the characters, please click the ₯button to go on the next words.

About Item: Click an item in the box, and then click "+" button. To shut off About Item, click "-" button.

To use itemes: Click an item in the box, and then click where you want to use it.

Some items can be used for the others. How to use an item for another is as follows.
1)Click an item in the box.
2)Click "+" button.
3)Click another item in the box.
4)Click the About Item.